Haahtela TVD - Byggnadens simuleringsmodell

DEN
SOM
SER, FATTAR BÄTTRE BESLUT

HAAHTELA TVD

Alla byggprojekt startar med en vision och en idé om önskat slutresultat. Det gäller att fatta beslut, men framförallt rätt beslut i rätt tid. Ju större ett byggprojekt är, desto viktigare är det att fatta korrekt beslut eftersom varje beslut påverkar slutresultatet på lång sikt.

 

Vem vill göra gissningar och antaganden om man på förhand kan se inverkan av ett beslut? Med hjälp av Haahtela TVD kan du se hur varje beslut påverkar din vision. Vi har forskat i byggandets framtid i fyra decennier och vi vet att de bästa besluten fattas av dem som har förmågan att se både beslutens inverkan på kort sikt och följderna av dem på lång sikt.

Haahtela TVD

”Lönsamhet, pris eller koldioxidavtryck är bara det som syns ovanför ytan. De bakomliggande orsakerna avgör den rätta riktningen.”

Haahtela TVD - Target

Target

Ditt byggprojekt är din vision och att förverkliga den är ditt mål. Med hjälp av Haahtela TVD® lyckas du hitta de mest optimala och bäst fungerande lösningarna för just ditt projekt. Med stöd av Haahtela TVD® sätter du upp realistiska mål för ditt projekt och har de bästa förutsättningarna att leda projektet så att målen uppnås. 

TVD

Simulera ditt byggprojekt med hjälp av Haahtela TVD® och ta fram en lokalförteckning baserad på ditt koncept.

Haahtela TVD - Value

Skapa dig en konkret bild av de krav som användningsändamålen framkallar och simulera med hjälp av dessa de egenskaper som krävs av byggnaden. Haahtela TVD® hjälper dig att förutspå inverkan av dessa på möjligheterna att förverkliga din vision.

TVD

Value

Koncentrera dig på att skapa största möjliga värde för fastighetens framtida användare och boende. Vi vet att resurserna alltid är begränsade och därför kan du med Haahtela TVD® prioritera rätt och styra dina resurser på optimalast möjliga sätt.

Haahtela TVD - Delivery

Delivery

Projektering och byggande kräver kontinuerlig styrning för att du ska uppnå de kvalitetsmässiga och ekonomiska mål som du har ställt för konceptet.

Simulera inverkan på projekteringsfasens lösningar och beslut i realtid och jämför dem med dina uppsatta mål.

Haahtela TVD - Kontrollera helheten

Simulera din fastighetsegendom. Räkna ut fastigheternas renoveringsskuld, investeringsvärde och lönsamhet och jämför hur de påverkar de ekonomiska målen. Haahtela TVD® hjälper dig att fatta rätt beslut i rätt tid.

Kontrollera helheten

Du vill fatta rätt strategiska beslut, men du har en enorm mängd detaljer att hålla reda på. Genom att göra en simulering av din fastighetsegendom kan du sätta upp exakta ekonomiska mål för den.

SE DITT BYGGPROJEKTS FRAMTID,

ÄNDA NER PÅ DETALJNIVÅ

Du har en vision. Med hjälp av TVD kan du se den klart in i minsta detalj samtidigt som du har blicken fäst vid horisonten och slutresultatet. Din idé kan nu bli verklighet på ett bättre och hållbarare sätt än du vågat drömma om eller tidigare kunnat föreställa dig. Med TVD skapar och administrerar du byggnader där det ännu efter decennier bor och verkar nöjda och lyckliga människor.

Haahtela TVD - Du har en vision