Usein kysytyt kysymykset

Keitä me olemme?

Haahtela on vuonna 1975 professori Yrjänä Haahtelan perustama perheyritys, jonka tavoitteena on ollut jo neljän vuosikymmenen ajan kehittää parempia ratkaisuja rakennushankkeiden ja kiinteistöjen johtamiseen. Intohimo alan kehittämiseen on johtanut siihen, että vuonna 2020 Haahtela on rakennus- ja kiinteistöalan johtava algoritmiavusteisen simulaatiomallinnuksen kehittäjä.

 

Organisaatiomme on kasvanut 160 ammattilaisen joukoksi, joka koostuu eri alojen kuten arkkitehtuurin, matematiikan, ohjelmoinnin ja rakentamisen innovatiivisista sekä kunnianhimoisista osaajista.

 

Missiomme on tehdä rakennus- ja kiinteistöalasta tavoitteellisesti ohjattua ja hallittua toimintaa. Tahdomme tehdä mitattavaksi ne asiat, joita on aiemmin pidetty mahdottomina ennakoida. Tavoitteemme kaikessa on, että kiinteistöt kestävät pidempään ja käyttävät vähemmän resursseja vastaten sekä tilaajan, että käyttäjien tarpeisiin.

Miten idea Haahtela TVD®:sta sai alkunsa?

Idea syntyi 1970-luvulla kun professori Yrjänä Haahtela ymmärsi, että tarvittiin uusi ajattelutapa, joka tuottaisi rakennukselle realistisen tavoitehinnan. Vuosikymmenten myötä unelma kasvoi visioksi kaiken kattavasta simulaatiomallista, joka auttaisi mallintamaan jokaisen yksittäisen päätöksen vaikutuksen rakennuksen tulevaisuuteen. Vuonna 2020 unelmasta tuli totta, kun yhtiö julkaisi ainutlaatuisen Haahtela TVD® -simulaatiomallin.

Mikä on Haahtela TVD® ja mitä TVD-lyhenne tarkoittaa?

Haahtela TVD® on maailman ensimmäinen älykäs simulaatiomalli, jonka avulla tilaaja pystyy tarkastelemaan rakennushankettaan pienimpiä yksityiskohtia – jopa yksittäisiä rakennusosia myöten ilman ensimmäistäkään suunnitelmaa. Haahtela TVD -ohjelmisto mahdollistaa simuloinnin rakennushankkeen toiminnan perusteella, jolloin tarvittavat tilat ja tilaominaisuudet tehdään mitattaviksi. Simulaatiomalli mahdollistaa seurausvaikutusten arvioinnin, jolloin seurausvaikutuksia, kuten kiinteistöjen korjausvelkaa, investointiarvoa ja kannattavuutta on mahdollista johtaa tavoitteellisesti.

 

TVD tulee sanoista Target Value Delivery (usein myös Target Value Design). Target Value Delivery on ketterä yhteistoiminnallinen ajattelu- ja ohjaustapa, joka ohjaa rakentamisen suunnittelua ja rakentamista vastaamaan tilaajan asettamiin tavoitteisiin lean-johtamisfilosofian periaatteiden mukaisesti.

Mitkä ovat Haahtela TVD:n suurimmat hyödyt?

Haahtela TVD:n näkökulmasta kiinteistön tai rakennushankkeen johtaminen on onnistunutta, kun tilaaja saa sitä, mitä on halunnutkin. Usein tämä tarkoittaa tilaajan toimintaa tukevia tiloja tavoitellussa laatutasossa, ja toimitettuna sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Miten pääsen kokeilemaan Haahtela TVD®:tä?

Voit varata ajan maksulliseen Haahtela Studio -konsultointipalveluun, jossa konseptisi määritetään tai arvioidaan Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla. Haahtela Studio ei siis vaadi luonnossuunnitelmia simulaatiomallin muodostamiseen, vaikka simulaatiomalli voidaan muodostaa myös niiden pohjalta.

 

Tutustu simulaatiomalliin tästä.

Millaisiin hankkeisiin Haahtela TVD® sopii?

Ei ole olemassa hanketta, jonka resurssit eivät olisi rajalliset, mutta jossa halutaan saada aikaan mahdollisimman hyvää laatua käyttäjälle luodusta arvosta tinkimättä. Haahtela TVD® auttaa asettamaan projektille tavoitteet ja löytämään innovatiivisia tapoja päästä niihin.

Miten Target Value Delivery kytkeytyy hankkeen toteutusmuotoihin?

Tilaajan tavoitteet ohjaavat toki perinteisiäkin rakennushankkeita, mutta niissä kustannukset konkretisoituvat vasta suunnitteluvaiheen lopussa tai pahimmillaan vasta rakennusvaiheessa. Haahtela TVD® simulaatiomallinnuksen etuna on, että suunnittelua ja rakentamista ohjataan jatkuvasti ja joustavasti tilaajan asettamiin tavoitteisiin toteutusmuodosta riippumatta.

Haahtela TVD sopii erityisesti yhteistoiminnallisiin urakoihin, joissa projektin osapuolet toimivat yhdessä jo projektin alusta asti.